Hyundai Santa Fe 記憶力大考驗第一輪中獎名單

| March 1, 2021 | 0 Comments

Hyundai Santa Fe 記憶力大考驗第一輪中獎名單!!

你中獎了嗎?!

恭喜以下得獎者,小編將會以 e-mail 方式各別通知並寄出禮卡。

Min Chang Peggy Ho Vivian Wang
Gloria Jew Jolene Pao Colin Hu
Chih Lin Hillary Hon Thomas Yang
JC Lin Jing Zhang Aaron Yang
Jiang Lin Hui Huang Max Chang
David Stancius Jaja Yu Ava Lee
Fan Wu Mika Lei Suki Huang
Elaine Cheung Chien Chao Wen Tzu Hsu
Chiuyen Wu Calvin Shih Jason Fong
Jane Luong Yongyi Chen Vincent Yuen
Shuguang Yu Kitty Siu Karie Li
Samantha Yu Joseph Cheng Sandy Wu
Chi-En Kao Paiwen Shih Tao Bai
Janice Wong ChaoFangG Chen Pauline Lyou
Janice Yang Qian Zhang Yi Chen
Haley Leung Steven Su Chiate Chu
May Huang John Luk Kai Wong
Rosalie Tzo XUE HUANG MinHuang
Ken Shen Sabrina Tan Sonhan Leung
Bowei Li Hsin-Fen Li Bernard Wong

若你這一輪沒有中獎,也不要灰心喲!還可以繼續參加,也歡迎邀請朋友一起參加。

我們將在 3月15日公佈第二輪得獎名單!

>>> 參加哇靠記憶力大考驗 <<<

【活動期限與時間】
參加抽獎期限: 2月15日起至 3月14日 11:59PM PST
開獎時間: 3月1日 與 3月15日
中獎名單將公布在哇靠網站並個別通知領獎方式!

【活動規則】
每人限登記一次,回答答案對錯並不影響中獎機率。
參加者每人限贏取一份獎品。

【活動規範】
每兩個星期,主辦單位將從所有參加者中隨機抽出60位幸運兒,中獎名單將公布在 www.wacowla.com 網站並個別通知領獎方式。
請務必登記正確的郵箱及聯絡人姓名,若因填寫錯誤導致無法聯繫,將視為取消獲獎資格。
本活動僅限美國當地居民參加。 如有任何爭議,主辦單位哇靠有權就所有有關抽獎的事項作最終解釋,恕不另行通知。

◎ WaCow Media 網路活動免責聲明 ►► goo.gl/3eEQYn

Comments

comments

Tags: , , , , , ,

Category: Events活動, Featured, WaCow Giveaway, Whats Hot

About the Author ()